100 Žvėrių Matarono / HIGHLAND HUNTER 2015

Įstatai ir Taisyklės


ĮSTATAI
100 Žvėrių Maratono / Highland Hunter 2015 yra organizuojamas bendradarbiaujant  Lietuvos Longbow klubui "Gintarinė Strėlė“ ir Estijos bowhunting klubui „Mägilased“.
100 Žvėrių Maratono / Highland Hunter 2015 yra 3D bowhunting varžybos, kurių organizavimo tikslas yra sukviesti 3D bowhunting šaudymo stiliumi šaudančius lankininkus iš įvairių šalių ir propaguoti 3D bowhunting šaudymo stilių.


TAISYKLĖS
100 Žvėrių Maratono / Highland Hunter 2015 taisyklės grindžiamos IFAA - WBHC taisyklių pagrindu pritaikant jas šioms varžyboms. Visos susijusios su 100 Žvėrių / Highland Hunter varžybomis taisyklės (kaip kad saugumo, šaulių elgesio ir pan.) pilnai atitinka ir yra išdėstytos IFAA ir WBHC taisyklėse.

I AMŽIAUS PASKIRSTYMAS IR LANKŲ KLASĖS

1. AMŽIAUS PASKIRSTYMAS

1.1. Seniorai moterys (VF)

1.2. Seniorai vyrai (VM);

1.3. Moteris (F);

1.4. Vyrai (M);

1.3. Jauniai moterys ir vyrai (F ir M, 13 - 16 m.)
1.4. Vaikai (įskaitant 12 m.)

2. LANKŲ KLASĖS

2.1. Istorinis lankas HB
2.2. Tradicinis (ilgasis) lankas LB
2.3. Recurve lankas BH-R, BB-R
2.4. Compaund ir Recurve lankai su taikikliais BU, BL, BH-C, BB-C FU, FS.

II 100 Žvėrių Matarono / HIGHLAND HUNTER 2015 disiplina

1 TAIKINIAI: varžybose naudojami tik 3D taikiniai.

2. VARŽYBŲ TURAS: varžybose bus naudojama 100 taikinių:

Bandos taikiniai (1 šūvio pozicija šauliui su 2-3 taikiniais);

Grupės taikiniai (2-3 šūvio pozicijos šauliui 2-3 taikiniams);

Atskiri taikiniai (1 šūvio pozija vienam šauliui ir vienam taikiniui).

3. ŠAUDYMO POZICIJOS: Šaudymo pozicijos yra iš nežinomų atstumų ir išdėstytos nuo 50 jardų suaugusiems ir jauniams, 30 jardų vaikams. Minimalus atstumas nenustatomas. Tais atvejais, kai į taikinį bus šaudomos kelios strėlės, ar iš vienos pozicijos į kelis taikinius, bus naudojami spalvoti žymekliai su atitinkamu prioritetu - Raudonas (R), Geltonas (G), Žalias (Ž). Vaikų šaudymo pozijai žymėti visada bus naudojami Balti (B) žymelkiai.


4. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS. Šaulys privalo iššauti po vieną strėlę iš kiekvienos pozicijos. Skaičiuojami visų strėlių pataikymai. Strėlė privalo liesti aukštesnę zoną, t.y. linija turi būti kirsta.

Esant lygiems rezultatams, viršesnis šaulys yra atrenkamas pagal surinktų 10'ų ir žemesnis šaulys pagal 0'ių taškų pataikymų skaičių. Taškai skaičiuojami pagal lentelę:


ŠIRDIES PLOTAS

KŪNAS

1 STRĖLĖ

10

5

5. BANDOS TAKINIAI:

5.1. Vienas šūvis iš vienos pozicijos;

5.2. Du arba trys šūviai iš pažymėtų R-G ar R-G-Ž pozicijų iš skirtingų atstumų;

5.3. Šaulys privalo iššauti strėles pagal eilę R-G ar R-G-Ž po vieną strėlę į kiekvieną taikinį;

5.4. visų taisyklingai iššautų strėlių rezultatas skaičiuojamas;

5.5. Strėlės išautos netaisyklinga tvarka neskaičiuojamos.

6. GRUPINIAI TAIKINIAI:

6.1. Dvi arba trys šūvio pozicijos pažymėtos R-G ar R-G-Ž;

6.2. Dvi arba trys pozicijos į skirtingus taikinius pažymėtus R-G ar R-G-Ž;

6.3. Šauliai privalo šaudyti prisilaikant eiliškumo R-G ar R-G-Ž;

6.4. Visų taisyklingai iššautų strėlių rezultatas skaičiuojamas;

6.5. Strėlės iššautos netaisyklingu eiliškumų neužskaitomos.

7. ATSKIRI TAIKINIAI:

7.1. Viena šūvio pozicija ir vienas taikinys;

7.2. Šauliai privalo iššauti po vieną strėlę į kiekvieną taikinį.


8. VARŽYBŲ PROTOKOLAI
8.1 Varžybų protokolai pildomai dviems egzemplioriais ir yra pasirašomi protokolo pildytojo bei varžybų dalyvių, kas patvirtina, kad varžybų dalyvis sutinka su protokole suregistruotais pataikymų taškais bei bendra surinktų taškų suma.
8.2. Abu varžybų protokolai turi būti grąžinti Varžybų sekretoriatui.

6. NACIONALINĖS RINKTINĖS
6.1 2015 metais bus apdovanotos ir Nacionalinės šaulių rinktinės, kurios varžybose atstovaus savo šalį. Kiekvienos šalies šauliai atrinks savo atstovus ir sudarys savo Nacionalinę rinktinę. Į rinktinės sudėtį įeis vienas vyras iš LB arba HB klasės, viena moteris iš LB arba HB klasės ir vienas šaulys šaudantis su taikiklį turinčiu lanku (vyras arba moteris).

Nacionalinės rinktinės taškų suma bus suskaičiuota susumavus rinktinės šaulių rezultatus.

6.2 Nacionalinės rinktinės registracija yra mokama. Mokesčio dydis yra paskelbtas varžybų programoje.